Top Image

HAV GRUPPEN er den norske bransjegruppen for alle som har interesse av HMS i skjæringspunktet Sjøfart - Arbeidstilsyn- PTIL

HAV GRUPPEN

Hvem er HAV GRUPPEN

HAVgruppen er en bransjegruppe som er engasjert innen HMS, kurs/opplæring og kontroll innenfor havbruk, sjøfart og offshore. Det er et stort antall instruktører og kontrollører i Norge som arbeider innen dette området og mange har behov for en bransjegruppe å støtte seg på. 

HAVgruppen ble startet i februar 2008 under navnet offshore og sjøfartgruppen, og hovedformålet var å ivareta interessene til alle de som var involvert i opplæring og kontroll på kraner, løfteredskap, rigg mm om bord på plattformer og skip, herunder både kursholdere/instruktører og bransjen for øvrig  

 

Det var stor aktivitet i gruppen fra 2008 frem til nedturen i oljeindustrien, og gruppen gjenoppstod for fullt i 2019 med nytt navn der havbruk kommer i hovedfokus.

Bransjegruppen har medlemmer fra hele landet, herunder HMS personell, opplæringsvirksomheter/instruktører og kontrollforetak/kontrollører.  

MER om HAV GRUPPENS FAGOMRÅDER


Side Image

Hvem kan bli medlem

HAV GRUPPEN opptar opplæringsvirskomheter, kontrollvirksomheter, virksomheter i havbruksnæringen og dertil ansatte personer som medlemmer, samt andre som har særskilt interesse av dette fagområdet som ligger i skjæringspunktet mellom Sjøfartsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av HMS i krysningen sjø/land bli medlem. Foreningen praktiserer vid adgang til medlemskap.

Medlemsfordeler
Side Image

Organisering

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. 

Årsmøtet velger hovedstyret i foreningen, som igjen ansetter direktør.

​Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

HAV GRUPPEN favner svært mange av instruktørene langs kysten som driver med typiske kurs mot offshore, havbruk og kurs under arbeidstilsynets sertifiseringsordning.
Mange treffes på den årlige konferansen som finner sted hver høst.

HAV GRUPPEN har et styre som er gruppens øverste organ.
Styret konstueres i henhold til vedtekter for bransjegrupper i NOORSI, og det ligger til enhver tid åpent på nett hvem som er med i styret (se kontaktliste).

Daglig leder i HAV GRUPPEN er Adm Direktør i NOORSI.

Gå til styret
Side Image

Tilknytning til NOORSI

Medlemskap i HAV GRUPPEN betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

Bransjegruppen er en selvstendig bransjegruppe innenfor NOORSI, med eget styre, men følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.


NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for bransjegruppens aktiviteter.

Gå til NOORSI