Velkommen til HAV konferansen 2022 - Påmelding nå

28.09.2022
Hav konferansen arrangeres av HAV-gruppen i NOORSI 24. og 25. november - Clarion Gardermoen.

 
HAV GRUPPEN er etablert i skjæringspunktet mellom Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet, for HMS, opplæringsområder og kontrollområder. 

HAV konferansen 2021 samlet myndigheter, organisasjoner, HMS personell, instruktører og  kontrollører fra hele kysten, til to dagers nyttig fagsamling med spørsmål og diskusjoner.

Konferansen legger også vekt på det sosiale og har Julemiddag som standard!

Velkommen til HAV Konferansen 2022 - program HER
Havbruk sjøfart offshore

SISTE NYTT