HAV Konferansen 2022 - nå haster påmelding

24.10.2022
TEMA: Kurs langs kysten, HMS I havbruksnæringern, Kraner, G20, G11, D6, Offshorekraner G5, Sakkyndig kontroll, Sjøfartsdirektoratets regelverk, Arbeidstilsynets regelverk, Petroleumstilsynet - bli med på HAV konferansen 2022
HAV GRUPPEN er etablert i skjæringspunktet mellom Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet, for HMS, opplæringsområder og kontrollområder. 

HAV konferansen 2021 samlet myndigheter, organisasjoner, HMS personell, instruktører og  kontrollører fra hele kysten, til to dagers nyttig fagsamling med spørsmål og diskusjoner.

Konferansen legger også vekt på det sosiale og har Julemiddag som standard!

Velkommen til HAV Konferansen 2022 - program HER
Havbruk sjøfart offshore

SISTE NYTT